Konieczność płacenia tantiem na rzecz OZZ (Organizacjom Zbiorowego Zarządzania) wynika z odtwarzania muzyki w przestrzeni publicznej. Czym jest zatem przestrzeń publiczna? Jak ją sklasyfikować?


Przestrzenią publiczną w lokalu są pomieszczenia, do którego regularnie mają dostęp nasi klienci. W sklepie jest to główna powierzchnia sklepu oraz przebieralnie, w restauracji sala, w hotelu są to korytarze i recepcję.

Przestrzeń publiczna – definicja

Definicja zawarta w polskiej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi jasno – „przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne”.
Rozumienie pojęcia przestrzeni publicznej jest bardzo ważne dla każdego, kto jest na etapie rozplanowywania przestrzeni swojego lokalu. Posiadanie wiedzy o tym, kiedy coś jest przestrzenią publiczną, a kiedy nie, może nam oszczędzić wielu wydatków.

Muzyka w galerii handlowej a ZAiKS

O czym warto pamiętać?

Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli jesteśmy właścicielami np. hotelu, w którym mamy również restaurację, to jeżeli restauracja jest oddzielona od reszty hotelu zapłacimy tantiemy ZAIKS-owi i innym OZZ-om tylko za restaurację. Jednak, jeżeli restauracja nie byłaby odgrodzona od recepcji hotelu to, wtedy będziemy musieli zapłacić tantiemy zarówno za restaurację, jak i za hotel.
O takim rozgraniczeniu warto również pamiętać np. w małych kawiarniach, w których pracownicy zbyt głośno mogą słuchać muzyki na terenie kuchni. Słyszalność muzyki na terenie lokalu, będzie traktowana jako odtwarzanie muzyki w miejscu publicznym.
Morał z tego taki – trzeba pamiętać o dobrze oddzielonej przestrzeni dla pracownika od przestrzeni publicznej. Pomieszczeniem, za które nie trzeba płacić tantiem i w których z zasady nie trzeba się martwić o takie opłaty, to pomieszczenia przeznaczone wyłącznie dla pracowników (magazyny, biura, kuchnia, itp.).

Warto pamiętać o takich niuansach, ponieważ zarówno ZAiKS, jak i każdy OZZ, poszukuje miejsc i sytuacji idealnych do podreparowania ich budżetu. Dlatego zawsze najlepiej poszukać rozwiązania niższego ryzyka i zainwestować w muzykę bez opłat ZAiKS, jaką oferuje APR Media.

blank

You have Successfully Subscribed!

blank

You have Successfully Subscribed!