Z przyjemnością informujemy, że APR Spółka z o. o. pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand) na realizację projektu pn. „Rozpoczęcie działań eksportowych kluczem do rozwoju
i wzrostu konkurencyjności firmy APR Sp. z o. o.”

Celem projektu jest rozpoczęcie działań eksportowych firmy poprzez udział
w międzynarodowych targach branży IT w charakterze wystawcy. Przedstawiciele naszej firmy wezmą udział w targach:

 • World IT Show (Korea Południowa ) 
 • Gitex Technology (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 
 • SXSW (USA) 
 • PAX West (USA)
 • Slush (Finlandia).

Podczas targów będzie prezentowane innowacyjne rozwiązanie oferowane na rynku międzynarodowym przez naszą firmę:  platforma SaaS – MediaSync, która została opracowana w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy typu SaaS w zakresie audio i video marketingu krokiem do podniesienia konkurencyjności firmy na rynku krajowym
i zagranicznym”. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

MediaSync to system informatyczny stworzony na potrzeby zarządzania treściami audio  i video-marketingowymi. Platforma odpowiada za zarządzanie klientami, tworzenie  i organizację materiałów audio i video oraz ich dystrybucję do odbiorców (proces odbywa się zdalnie, elektronicznie, za pośrednictwem Internetu). Rozwiązanie opiera się na dystrybucji oprogramowania do zarządzania komunikatami multimedialnymi jako aplikacji przechowywanej i udostępnianej przez producenta innym operatorom multimarketingowym.

Do podstawowych funkcjonalności platformy, wyróżniających ją na rynku można zaliczyć:

 • Zarządzanie platformą z poziomu superadministratora
 • Możliwość wyboru dowolnej playlisty oraz tworzenie własnych playlist przez klientów
 • Możliwość dodawania i odtwarzania własnych komunikatów przez klientów
 • Możliwość filtrowania Wokal / Instrumental oraz ustawienia preferencji względem materiałów muzycznych z poziomu administratora oraz klienta
 • Ogromna baza utworów muzycznych do wyboru
 • Filtrowanie Spokojny / Umiarkowany / Dynamiczny
 • Comiesięczna aktualizacja muzyki
 • Możliwość kasowania utworów nielubianych
 • Możliwość odtwarzania utworów w trybie offline
 • Automatyczne tasowanie playlist
 • Specjalne urządzenie dedykowane do odtwarzania
 • Pomoc help desku poprzez zdalne połączenie
 • Muzyka na specjalne okazje np. Święta, Walentynki itp.

blank

Rezultatem projektu będzie rozpoczęcie sprzedaży usług naszej firmy na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu przyczyni się do rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z działalności eksportowej (a co się z tym wiąże, wzrostu udziału eksportu w ramach prowadzonej działalności), pozyskania zagranicznych partnerów handlowych, rozwoju
i zwiększenia rozpoznawalności naszej marki na rynkach zagranicznych, zdobycia know-how umożliwiającego podejmowanie działań eksportowych dopasowanych do specyfiki danego rynku zagranicznego, wzrostu przychodów ze sprzedaży ogółem, a w konsekwencji – wzrostu konkurencyjności firmy.

Realizacja projektu wpisuje się w promocję polskich przedsiębiorstw na rynkach światowych, w ramach projektu Marka Polskiej Gospodarki, w związku z czym nasza firma będzie posługiwać się rozpoznawalnym symbolem zaprojektowanym specjalnie do tego celu.

blank

Projekt, poprzez swoją specyfikę wpisuje się również w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

16. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE. III. MULTIMEDIA:

1. Wsparcie i optymalizacja procesów – opracowanie nowatorskich metod lub modeli wspomagających, optymalizujących, kontrolujących procesy wytwarzania
i rozpowszechniania treści.

2. Kształtowanie rynku twórców i konsumentów – modele i narzędzia do personalizacji przekazu audiowizualnego na podstawie preferencji i zachowań odbiorców. Technologie
i rozwiązania wspomagające nowatorskie formy upowszechniania treści wśród różnych grup społecznych.

3. Wiedza i narzędzia wspierające wytwarzanie i rewitalizację – modele, technologie, urządzenia, aplikacje projektowania, zarządzania i wytwarzania treści wizualnych, audialnych i audiowizualnych.

4. Dystrybucja i zarządzanie treściami – modele, narzędzia, technologie, aplikacje, interfejsy służące inteligentnemu rozpowszechnianiu i dystrybucji.

5. Archiwizacja i inteligentny dostęp do treści – technologie wyszukiwania lub dostępu do treści.

Realizacja projektu, a w szczególności wydarzenia podczas targów, w których będziemy brali udział, będzie na bieżąco relacjonowana w naszym fanpage na Facebook

facebook.com/APRmedia/

Zachęcamy do częstego odwiedzania naszego fanpage! 

apr-media-1

APR jest spółką, która od lat dba o odpowiedni klimat muzyczny w obiektach handlowo-usługowych na terenie całej Polski oferując muzykę bez ZAiKS. Muzyka jest ważna dla Twoich klientów - pozwól nam zadbać o ich satysfakcję, a rezultaty będą widoczne od razu!

blank

KONTAKT

A P R sp. z o.o.

ul. Drozdów 4,
40-530 Katowice

T: +48 32 782 6462

biuro@aprmedia.pl

www.APRmedia.pl

blank

You have Successfully Subscribed!

blank

You have Successfully Subscribed!