Tak. Nasi konsultanci zdalnie instalują u klienta niezbędne oprogramowanie na systemie Windows lub Android. Cały proces trwa maksymalnie 15 min a abonent nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu aktywacji.