Tak. Jeżeli Klient w swoim lokalu odtwarza muzykę niezależną z naszych playlist – jest zwolniony z dodatkowych płatności do OZZ (organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi).